Referat Gospodarki Odpadami

Wyszukiwarka

Wybierz rok

RGO.I.01 - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - złożenie deklaracji

Karta usługi nr: RGO.I.01 Referat Gospodarki Odpadami Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59 -600 Lwówek Śląski tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89

RGO.I.02 - Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalanymi

Karta usługi nr: RGO.I.02 REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

RGO.I.03 - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zwrot nadpłaty

Karta usługi nr: RGO.I.03 REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

RGO.III.01 - Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Karta usługi nr: RGO.III.01 REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59 -600 Lwówek Śląski tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89 www.lwowekslaski.pl