Urząd Stanu Cywilnego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Karta usług Urząd Stanu Cywilnego

Narodziny Rejestracja urodzeń – sporządzenie aktu urodzenia –USC.01 Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa –USC.02 Małżeństwo Rejestracja małżeństw - ślub cywilny – USC.03 Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dla osób zamierzających zawrzeć...