Informacje

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zajęć sportowych – przeciwdziałanie alkoholizmowi ”.


W dniu 22 listopada 2019 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez MKS Piast – Handball Lwówek Śląski na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia na zadanie pn.: „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – przeciwdziałanie alkoholizmowi” – „Integracja młodzieży szkolnej poprzez sport – piłka ręczna”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz na stronie internetowej www.lwowekslaski.pl.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać  pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, drogą elektroniczną na adres e-mailowy k.rosolek@lwowekslaski.pl oraz listownie na adres Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25 A, 59-600 Lwówek Śląski, do dnia 3 grudnia 2019 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

W załączeniu: Oferta.

                                              

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 listopada 2019 11:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Rosołek
Ilość wyświetleń: 136
25 listopada 2019 11:02 (Katarzyna Rosołek) - Opublikowanie dokumentu.
25 listopada 2019 11:01 (Katarzyna Rosołek) - Dodanie załącznika [oferta_realizacji_zadania_publicznego.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
25 listopada 2019 11:00 (Katarzyna Rosołek) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)