Informacje

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zajęć sportowych – przeciwdziałanie alkoholizmowi ”.

W dniu 23 października 2019 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia na zadanie pn. „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – przeciwdziałanie alkoholizmowi” – „Pływanie to zdrowie”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz na stronie internetowej www.lwowekslaski.pl.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać  pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, drogą elektroniczną na adres e-mailowy k.rosolek@lwowekslaski.pl oraz listownie na adres Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25 A, 59-600 Lwówek Śląski, do dnia 4 listopada 2019 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

W załączeniu: Oferta.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 października 2019 11:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Rosołek
Ilość wyświetleń: 132
29 października 2019 11:26 (Katarzyna Rosołek) - Opublikowanie dokumentu.
29 października 2019 11:25 (Katarzyna Rosołek) - Dodanie załącznika [doc00794720191029075619.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
29 października 2019 11:25 (Katarzyna Rosołek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)