Informacje

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zajęć sportowych – przeciwdziałanie alkoholizmowi ”.

 

   W dniu 11 października 2019 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławiec na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia na zadanie pn. „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – przeciwdziałanie alkoholizmowi” – „Cykl halowych turniejów piłkarskich dla dzieci w wieku 5-11 lat”.

   Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz na stronie internetowej www.lwowekslaski.pl.

   Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać  pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, drogą elektroniczną na adres e-mailowy k.rosolek@lwowekslaski.pl oraz listownie na adres Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25 A, 59-600 Lwówek Śląski, do dnia 23 października 2019 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

W załączeniu: Oferta.

                                                                                                                

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 października 2019 12:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Rosołek
Ilość wyświetleń: 144
16 października 2019 12:26 (Katarzyna Rosołek) - Opublikowanie dokumentu.
16 października 2019 12:24 (Katarzyna Rosołek) - Dodanie załącznika [doc00772120191016095102.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 października 2019 12:24 (Katarzyna Rosołek) - Usunięcie załącznika [doc00770520191016084942.pdf] z dokumentu. (Dokument nieopublikowany)