Informacje

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW W TRYBIE ART. 19A USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

 

Burmistrz Gminy i Miasta informuje o możliwości składania wniosków w trybie art.  19a.  [Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu] ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j.) na zadania:

1. Dział 630 Rozdział 63003 § 2360 Turystyka na zadanie „Organizacja imprez krajoznawczych (w tym rajdów i wycieczek tematycznych), organizacja konkursów krajoznawczych (głównie dla dzieci i młodzieży, opracowanie folderów i przewodników turystycznych po gminie Lwówek Śląski, upowszechnianie walorów turystycznych gminy w kraju i regionie, organizacja konferencji, prelekcji i szkoleń o tematyce turystycznej, promocja atrakcji turystycznych Gminy i Miasta Lwówek Śląski”kwota do wykorzystania 6.634,00 złotych;

2. Dział 851 Rozdział 85154 § 2360 Przeciwdziałanie alkoholizmowi do zadania „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych”kwota do wykorzystania 54.480,72 złotych.Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2019 11:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Rosołek
Ilość wyświetleń: 134
10 października 2019 12:09 (Katarzyna Rosołek) - Opublikowanie dokumentu.
10 października 2019 12:05 (Katarzyna Rosołek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
10 października 2019 11:44 (Katarzyna Rosołek) - Dodanie załącznika [uproszczone_sprawozdanie.rtf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)