Informacje

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Sport ochroną i promocją zdrowia – ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień”.

W dniu 7 września 2018 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Lwówecki Klub Sportowy „Czarni” Lwówek Śląski na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia na zadanie pn. „Sport ochroną i promocją zdrowia – ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień”.   

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz na stronie internetowej www.lwowekslaski.pl.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać  pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, drogą elektroniczną na adres e-mailowy k.rosolek@lwowekslaski.pl oraz listownie na adres Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25 A, 59-600 Lwówek Śląski, do dnia 18 września 2018 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

W załączeniu: Oferta.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2018 09:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Rosołek
Ilość wyświetleń: 279
12 września 2018 10:30 (Katarzyna Rosołek) - Opublikowanie dokumentu.
12 września 2018 09:37 (Katarzyna Rosołek) - Dodanie załącznika [oferta_lks_czarni.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
12 września 2018 09:37 (Katarzyna Rosołek) - Usunięcie załącznika [oferta_miejskiego_klubu_sportowego_piast__handball.pdf] z dokumentu. (Dokument nieopublikowany)