Informacje

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Bądź mądry przed szkodą - Piłka ręczna promuje trzeźwość”.

W dniu 5 września 2018 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Miejski Klub Sportowy Piast – Handball na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia pn. „Bądź mądry przed szkodą – piłka ręczna promuje trzeźwość”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz na stronie internetowej www.lwowekslaski.pl.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać  pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, drogą elektroniczną na adres e-mailowy k.rosolek@lwowekslaski.pl oraz listownie na adres Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25 A, 59-600 Lwówek Śląski, do dnia 17 września 2018 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

W załączeniu: Oferta.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 września 2018 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Rosołek
Ilość wyświetleń: 254
11 września 2018 12:04 (Katarzyna Rosołek) - Opublikowanie dokumentu.
11 września 2018 12:01 (Katarzyna Rosołek) - Dodanie załącznika [oferta_miejskiego_klubu_sportowego_piast__handball.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
11 września 2018 12:00 (Katarzyna Rosołek) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)