Informacje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 ze zmianami t.j.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 ze zmianami t.j.) oraz Uchwały Nr XIV/142/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 24 listopada 2011...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Sport ochroną i promocją zdrowia – ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień”.

W dniu 7 września 2018 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Lwówecki Klub Sportowy „Czarni” Lwówek Śląski na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia na zadanie pn. „Sport ochroną i promocją zdrowia – ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Bądź mądry przed szkodą - Piłka ręczna promuje trzeźwość”.

W dniu 5 września 2018 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Miejski Klub Sportowy Piast – Handball na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia pn. „Bądź mądry przed szkodą – piłka ręczna promuje trzeźwość”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej,...

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U.2018.450 t.j.) oraz Uchwały Nr XIV/142/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego...

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego „Piłka ręczna – Bądź czysty. Przeciwdziałanie uzależnieniom”.

Zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w trybie art. 19 a w wysokości 3.000,00 złotych na realizację zadania publicznego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Piast Lwówek Śląski w zakresie ochrony zdrowia pn.: „Piłka ręczna – Bądź czysty....

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego „Polskie Serce”.

Zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w trybie art. 19 a w wysokości 6.805,00 złotych na realizację zadania publicznego Lwóweckiego Towarzystwa Regionalnego w zakresie ochrony zdrowia pn.: „Polskie serce”.

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego „Alkohol wrogiem dla młodzieży w XXI w.”

Zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w trybie art. 19 a w wysokości 10.000,00 złotych na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Miejsko – Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” w zakresie...