Informacje (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Sport ochroną i promocją zdrowia – ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień”.

W dniu 7 września 2018 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Lwówecki Klub Sportowy „Czarni” Lwówek Śląski na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia na zadanie pn. „Sport ochroną i promocją zdrowia – ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Bądź mądry przed szkodą - Piłka ręczna promuje trzeźwość”.

W dniu 5 września 2018 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Miejski Klub Sportowy Piast – Handball na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia pn. „Bądź mądry przed szkodą – piłka ręczna promuje trzeźwość”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej,...

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U.2018.450 t.j.) oraz Uchwały Nr XIV/142/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego...