Informacje (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego „Piłka ręczna – Bądź czysty. Przeciwdziałanie uzależnieniom”.

Zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w trybie art. 19 a w wysokości 3.000,00 złotych na realizację zadania publicznego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Piast Lwówek Śląski w zakresie ochrony zdrowia pn.: „Piłka ręczna – Bądź czysty....

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego „Polskie Serce”.

Zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w trybie art. 19 a w wysokości 6.805,00 złotych na realizację zadania publicznego Lwóweckiego Towarzystwa Regionalnego w zakresie ochrony zdrowia pn.: „Polskie serce”.

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego „Alkohol wrogiem dla młodzieży w XXI w.”

Zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w trybie art. 19 a w wysokości 10.000,00 złotych na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Miejsko – Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” w zakresie...

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego "Nowe narkotyki - nowe zagrożenia. Alternatywą jest uprawianie sportu".

Zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w trybie art. 19 a w wysokości 7.550,00 złotych na realizację zadania publicznego Lwóweckiego Klubu Sportowego „CZARNI” Lwówek Śląski w zakresie ochrony zdrowia pn.: „Nowe narkotyki –...

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego „Piłka ręczna – „Powiedz NIE alkoholowi”

Ogłoszenie udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego "Piłka ręczna - "Powiedz NIE alkoholowi".

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Alkohol wrogiem dla młodzieży w XXI w.”.

W dniu 02 października 2017 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko – Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” na a realizację zadania w zakresie sportu jako alternatywnego spędzania wolnego czasu – przeciwdziałania...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Nowe narkotyki – nowe zagrożenia. Alternatywą jest uprawianie sportu”.

W dniu 26 września 2017 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Lwówecki Klub Sportowy „Czarni” Lwówek Śląski na realizację zadania w zakresie sportu jako alternatywnego sposobu na spędzanie czasu wolnego - zwalczanie narkomanii pn. „Nowe narkotyki – nowe zagrożenia....

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Polskie Serce”.

W dniu 28 września 2017 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Lwóweckie Towarzystwo Regionalne na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Polskie Serce”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Piłka ręczna – „Powiedz NIE Alkoholowi”.

W dniu 21 września 2017 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Międzyszkolny Klub Sportowy Piast Lwówek Śląski na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Piłka ręczna – „Powiedz NIE alkoholowi”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Piłka ręczna – bądź czysty. Przeciwdziałanie uzależnieniom”.

W dniu 21 września 2017 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Międzyszkolny Klub Sportowy Piast Lwówek Śląski na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Piłka ręczna – bądź czysty. Przeciwdziałanie uzależnieniom”. Zamieszcza się ofertę w...