Informacje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w trybie art. 19 a w wysokości 9.700,00 złotych na realizację zadania publicznego MKS Piast – Handball Lwówek Śląski w zakresie ochrony zdrowia pn.: „Mikołajkowy turniej piłki ręcznej chłopców...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zajęć sportowych – przeciwdziałanie alkoholizmowi ”.

W dniu 22 listopada 2019 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez MKS Piast – Handball Lwówek Śląski na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia na zadanie pn.: „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych...

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w trybie art. 19 a w wysokości 9.210,00 złotych na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Włodzice w zakresie ochrony zdrowia pn.: „Pływanie to zdrowie”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zajęć sportowych – przeciwdziałanie alkoholizmowi ”.

W dniu 23 października 2019 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia na zadanie pn. „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych –...

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w trybie art. 19 a w wysokości 10.000,00 złotych na realizację zadania publicznego Uczniowskiego Klubu Sportowego Football Academy Bolesławiec w zakresie ochrony zdrowia pn.: „Cykl halowych turniejów piłkarskich...

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w trybie art. 19 a w wysokości 10.000,00 złotych na realizację zadania publicznego Lwóweckiego Klubu Sportowego „CZARNI” Lwówek Śląski w zakresie ochrony zdrowia pn.: „Sport profilaktyką...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zajęć sportowych – przeciwdziałanie alkoholizmowi ”.

W dniu 11 października 2019 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławiec na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia na zadanie pn. „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

W dniu 9 października 2019 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Lwówecki Klub Sportowy „Czarni” Lwówek Śląski na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia na zadanie pn. „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie pozalekcyjnych...

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW W TRYBIE ART. 19A USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Burmistrz Gminy i Miasta informuje o możliwości składania wniosków w trybie art. 19a. [Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu] ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j.) na zadania: 1. Dział 630 Rozdział 63003 § 2360 Turystyka na zadanie &bdquo