Informacje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia sportowe wśród osób dorosłych - Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

W dniu 30 września 2020 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Lwówecki Klub Sportowy „Czarni” Lwówek Śląski na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia na zadanie pn. „Zajęcia sportowe wśród osób dorosłych - Sport jako alternatywny

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.) oraz Uchwały Nr XIV/142/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 24 listopada 2011

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w trybie art. 19 a w wysokości 9.700,00 złotych na realizację zadania publicznego MKS Piast – Handball Lwówek Śląski w zakresie ochrony zdrowia pn.: „Mikołajkowy turniej piłki ręcznej chłopców...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zajęć sportowych – przeciwdziałanie alkoholizmowi ”.

W dniu 22 listopada 2019 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez MKS Piast – Handball Lwówek Śląski na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia na zadanie pn.: „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych...

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w trybie art. 19 a w wysokości 9.210,00 złotych na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Włodzice w zakresie ochrony zdrowia pn.: „Pływanie to zdrowie”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zajęć sportowych – przeciwdziałanie alkoholizmowi ”.

W dniu 23 października 2019 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia na zadanie pn. „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych –...

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w trybie art. 19 a w wysokości 10.000,00 złotych na realizację zadania publicznego Uczniowskiego Klubu Sportowego Football Academy Bolesławiec w zakresie ochrony zdrowia pn.: „Cykl halowych turniejów piłkarskich...