Konkursy ofert

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.7.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Z DNIA 4 STYCZNIA 2019 R.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonywanie zadań Gminy i Miasta Lwówek Śląski w roku 2019 – Nr 3

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.6.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Z DNIA 4 STYCZNIA 2019 R.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonywanie zadań Gminy i Miasta Lwówek Śląski w roku 2019 – Nr 2

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.4.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Z DNIA 4 STYCZNIA 2019 R.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonywanie zadań Gminy i Miasta Lwówek Śląski w roku 2019 – Nr 1

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w Gminie Lwówek Śląski

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.6.2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 8 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonywanie zadań Gminy i Miasta Lwówek Śląski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.5.2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Z DNIA 8 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publiczych określonych do uchwały XXVII/240/16 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy i Miasta Lwówek...