Konkursy ofert (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.12.2019. BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Z DNIA 29 STYCZNIA 2019 R.

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.5.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Z DNIA 4 STYCZNIA 2019 R.

w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publiczych określonych do uchwały LVI/453/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Lwówek Śląski...