Konkursy ofert

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu osób dorosłych w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych - Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu”.

Zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w trybie art. 19 a w wysokości 10.000,00 złotych na realizację zadania publicznego Lwóweckiego Klubu Sportowego „CZARNI” Lwówek Śląski w zakresie kultury fizycznej i sportu pn.: „Rozwój...