Sprawozdanie z realizacji programu współpracy

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA ROK 2019’’

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2020 16:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Rosołek
Ilość wyświetleń: 52
27 maja 2020 16:05 (Katarzyna Rosołek) - Opublikowanie dokumentu.
27 maja 2020 16:01 (Katarzyna Rosołek) - Dodanie załącznika [sprawozdanie_ngo_za_2019_r.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
27 maja 2020 16:00 (Katarzyna Rosołek) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)