Sprawozdanie z realizacji programu współpracy

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA LATA 2017-2020” ZA ROK 2018

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2019 10:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Rosołek
Ilość wyświetleń: 197
30 maja 2019 14:19 (Katarzyna Rosołek) - Opublikowanie dokumentu.
30 maja 2019 10:17 (Katarzyna Rosołek) - Dodanie załącznika [doc00650820190530062328.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
30 maja 2019 10:14 (Katarzyna Rosołek) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)