Sprawozdanie z realizacji programu współpracy

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA LATA 2017-2020” ZA ROK 2017

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2018 14:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Rosołek
Ilość wyświetleń: 331
30 maja 2018 14:07 (Katarzyna Rosołek) - Dodanie załącznika [sprawozdanie_z_relaizacji_wieloletniego_programu_wspolpracy_gminy_i_m iasta_lwowek_slaski_z_organizacjami_pozarzadowymi.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 maja 2018 14:07 (Katarzyna Rosołek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)