Aktualności

Informacja o przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2020

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwałą Nr XIV/142/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, został poddany do konsultacji projekt „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2020”

 

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2020” zostało umieszczone w dniu 21 października 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim.

 

Zainteresowane podmioty miały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną oraz tradycyjną na obowiązującym formularzu. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin oraz formę przeprowadzenia konsultacji.

 

W wyniku ogłoszonych konsultacji do Gminy i Miasta Lwówek Śląski nie wpłynął żaden wniosek odnośnie konsultowanego projektu uchwały.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 listopada 2016 10:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 880
10 listopada 2016 14:55 (Krzysztof Zając) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2016 10:06 (Krzysztof Zając) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2016 10:05 (Krzysztof Zając) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)