Aktualności

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI” Lwówek Śląski w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że w dniu 21 października 2016 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim  wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu Realizacji programu terapeutycznego dla młodzieży – sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu (Dział 851 Rozdział 85153
§ 2820) – zwalczanie narkomanii pn. „Sport przeciwnikiem narkomanii w grupach młodzików, trampkarzy i juniorów
w Gminie Lwówek Śląski” z pominięciem otwartego konkursu ofert  złożona przez Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI” Lwówek Śląski.

       Przedłożone dokumenty spełniają wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 j.t.) tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000,00 złotych i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować od 24.10.2016 r. do 31.12.2016 r. a wysokość środków finansowych o jaką podmiot wnioskuje wynosi 2.400,00 złotych (słownie: dwa tysiące czterysta złotych). Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz na stronie internetowej www.lwowekslaski.pl.

         Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 j.t.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać  pisemnie
w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, drogą elektroniczną na adres e-mailowy k.rosolek@lwowekslaski.pl oraz listownie na adres Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25 A,
59-600 Lwówek Śląski, do dnia 31 października 2016 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

         Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego z Lwóweckim Klubem Sportowym „CZARNI” Lwówek Śląski z siedzibą w Lwówku Śląskim, ul. Kościuszki 3, 59-600 Lwówek Śląski.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2016 15:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 845
25 października 2016 15:05 (Krzysztof Zając) - Dodanie załącznika [scan_20161025_132918398.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2016 15:04 (Krzysztof Zając) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2016 15:03 (Krzysztof Zając) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)