Aktualności

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” w Lwówku Śląskim w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że w dniu 05 października 2016 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim  wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu Realizacji programu terapeutycznego dla młodzieży – sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu (Dział 851 Rozdział 85153 § 2820) – zwalczanie narkomnii pn. Mówimy „NIE” narkomanii w Gminie Lwówek Śląski z pominięciem otwartego konkursu ofert  złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych”.

       Przedłożone dokumenty spełniają wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 j.t.) tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000,00 złotych i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować od 06.10.2016 r. do 23.12.2016 r. a wysokość środków finansowych o jaką podmiot wnioskuje wynosi  Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz na stronie internetowej www.lwowekslaski.pl.

         Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 j.t.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać  pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, drogą elektroniczną na adres e-mailowy k.rosolek@lwowekslaski.pl oraz listownie na adres Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25 A, 59-600 Lwówek Śląski, do dnia 20 października 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

         Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” z siedzibą w Lwówku Śląskim, ul. Kościuszki 3, 59-600 Lwówek Śląski.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 października 2016 13:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 895
13 października 2016 13:10 (Krzysztof Zając) - Dodanie załącznika [uproszczona_oferta_realizacji_zadania_publicznego__zszs.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2016 13:09 (Krzysztof Zając) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)