Aktualności

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

Lwówek Śląski  12.10.2016 r.


O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że wnioski o dotację ze środków  na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 – należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2016 r. w sekretariacie Urzędu - pokój nr 104.

Do wniosku należy dołączyć program realizacji w/w zadań .

 

Druki wniosków do pobrania w pokoju nr 101 tut. urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

/-/ Mariola Szczęsna

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 października 2016 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 993
13 października 2016 13:05 (Krzysztof Zając) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)