Aktualności

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „Szkolny Związek Sportowy” w Lwówku Śląskim w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 09 grudnia 2015 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim  wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „Szkolny Związek Sportowy”, na realizację zadania publicznego  w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Praca z młodzieżą poprzez realizację kalendarza imprez sportowych”.

Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Informujemy, że oferta została złożona zgodnie z art.19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. 1118 j.t.) i w związku z powyższym można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać  pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, drogą elektroniczną na adres e-mailowy k.rosolek@lwowekslaski.pl oraz listownie na adres Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25 A, 59-600 Lwówek Śląski, do dnia 21 grudnia 2015 roku do godziny 1200 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2015 07:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 678
15 grudnia 2015 07:59 (Krzysztof Zając) - Dodanie załącznika [oferta_realizacji_zadania_publicznego_stowarzyszenie_kultury_fizyczne j_miejsko__gminny_klub_sportowy_szkolny_zwiazek.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2015 07:58 (Krzysztof Zając) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)