Aktualności

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” w Lwówku Śląskim w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 10 marca 2015 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim  wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych”, na realizację zadania publicznego w zakresie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. „Działalność statutowa Stowarzyszenia (udział w rozgrywkach B klasy grupy jeleniogórskiej)”.

 

Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz na stronie internetowej www.lwowekslaski.pl.

 

Informujemy, że oferta została złożona zgodnie z art.19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. 1118 j.t.) i w związku z powyższym można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, drogą elektroniczną na adres e-mailowy k.rosolek@lwowekslaski.pl oraz listownie na adres Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25 A, 59-600 Lwówek Śląski, do dnia 18 marca 2015 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2015 10:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 1143
12 marca 2015 10:37 (Krzysztof Zając) - Dodanie załącznika [oferta_realizacji_zadania_publicznego_stowarzyszenie_kultury_fi.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 marca 2015 10:35 (Krzysztof Zając) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 marca 2015 10:35 (Krzysztof Zając) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)