Aktualności

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych Gminy Lwówek Śląski przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 ze zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta

Lwówek Śląski

 

ogłasza

otwarty konkurs ofert

 

na wspieranie wykonywania zadań publicznych Gminy Lwówek Śląski  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku

 (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 ze zm.)

 

 

Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie wykonywanych zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu wynosi 340.000 złotych.

 

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie nr FB.0050.18.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonanie zadań gminy oraz ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie w dziedzinach:

 

1

Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu

20 000

2

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych

50 000

3

Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu

90 000

4

Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu

180 000

 

Termin składania ofert na wspieranie realizacji zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu upływa z dniem 30.03.2015 r.

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w sekretariacie Urzędu – Aleja Wojska Polskiego 25 A - pokój nr 21 lub na adres:

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Al. Wojska Polskiego 25 A

59-600 Lwówek Śląski

z zaznaczeniem na kopercie:  nazwy oferenta i nazwy zadania

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór ofert, a także treść Zarządzenia nr FB.0050.18.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 09 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonanie zadań gminy oraz ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie wraz z materiałami pomocniczymi w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski; Al. Wojska Polskiego 25 A, pok. nr 22 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronach internetowych BIP Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. http://www.bip.bazagmin.pl/lwowek-slaski/

 

Druki do pobrania :                               

  1. Zarządzenie nr FB.0050.18.2015
  2. Regulamin   
  3. Wzór wniosku o dotację
  4. Oświadczenie

                                                                                            

       Burmistrz Gminy i Miasta

Lwówek Śląski

       /-/ Mariola Szczęsna

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 marca 2015 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 1289
11 marca 2015 14:13 (Krzysztof Zając) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 marca 2015 14:04 (Krzysztof Zając) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 marca 2015 14:02 (Krzysztof Zając) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)