Aktualności

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” w Lwówku Śląskim w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

       W dniu 26 września 2014 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim  wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych”,
na realizację zadania publicznego  w zakresie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. „Poprawa bazy sportowej obiektów L.Z.S na terenie Gminy i Miasta Lwówek śląski poprzez zakup kosiarki, celem zapewnienia odpowiednich warunków do uprawiania sportu”.

       Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz na stronie internetowej www.lwowekslaski.pl.

         Informujemy, że oferta została złożona zgodnie z art.19 a ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. 1118 j.t.) i w związku z powyższym można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać  pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta
w Lwówku Śląskim, drogą elektroniczną na adres e-mailowy k.rosolek@lwowekslaski.pl oraz listownie na adres Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25 A, 59-600 Lwówek Śląski,
do dnia 08 października 2014 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 października 2014 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daniel Mrozik
Ilość wyświetleń: 893
02 października 2014 13:48 (Daniel Mrozik) - Opublikowanie dokumentu.
02 października 2014 13:48 (Daniel Mrozik) - Dodanie załącznika [stowarzyszenie_kultury_fizycznej_miejsko__gminny_klub_sportowy.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
02 października 2014 13:44 (Daniel Mrozik) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)