Aktualności

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich

Pracownicy Punktu  będą pełnić dyżur w ramach Mobilnego  Punktu  Informacyjnego  organizowanego w dniu 10 września br. we Lwówku Śląskim.

Podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, mających formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o  możliwościach otrzymania  dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o  zasadach ubiegania się o dotacje.

Konsultanci przedstawią również aktualne  możliwości wsparcia – w tym również dotacje, pożyczki i poręczenia finansowane ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej.                

Udzielą także informacji na temat podstawowych zasad rozliczania dotacji i realizacji projektu dofinansowanego ze środków europejskich.

Z usług w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej.

Konsultacje są bezpłatne.

Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.Konsultacje w ramach Mobilnego  Punktu  Informacyjnego we Lwówku Śląskim odbędą się :

10 września 2014 r.,godz. 10.30-13.30

siedziba Urzędu Gminy i Miasta , ul. Al. Wojska Polskiego 25 A, pok. nr 10

 

Serdecznie zapraszamy !

 

Aktualne informacje na temat organizowanych na terenie Dolnego Śląska Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz konferencji, spotkań i szkoleń publikowane są na stronie Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku

 

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze!

 

Z usług mogą korzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej  podregionu jeleniogórskiego, w szczególności  z  powiatów: jeleniogórskiego, bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego  oraz miasta na prawach powiatu Jelenia Góra. 

W ramach prowadzonej działalności  PIFE w Jeleniej Górze:

  • udziela ogólnych informacji o Funduszach Europejskich
  • udziela informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa, a także – jako informacje uzupełniające - z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • wyjaśnia zasady ubiegania się o dofinansowanie
  • informuje o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich,
  • przeprowadza konsultacje na etapie przygotowywania wniosków/projektów;
  • przeprowadza konsultacje na etapie realizacji projektów, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów;

PIFE w Jeleniej Górze jest czynny w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00, w pozostałe dni robocze w godzinach 8.00-16.00.

Informacje udzielane są w formie indywidualnych, bezpośrednich konsultacji w siedzibie Punktu oraz poprzez rozmowę telefoniczną, pocztę tradycyjną i elektroniczną.

 

PIFE w Jeleniej Górze organizuje również spotkania informacyjne w siedzibie Punktu oraz we współpracy z lokalnymi samorządami lub innymi instytucjami Mobilne Punkty Informacyjne na obszarze ww powiatów, które mają formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na stronie www.fundusze.dolnyslask.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Usługi PIFE  są bezpłatne.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 32/32a

Tel. 75 764 94 66, 75 75 24 942

fax: 75 75 24 940

pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 sierpnia 2014 09:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 958
26 sierpnia 2014 09:20 (Krzysztof Zając) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 sierpnia 2014 09:20 (Krzysztof Zając) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 sierpnia 2014 09:20 (Krzysztof Zając) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)