Aktualności

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia

 

OR.404.15.2013.KR                                                                     Lwówek Śląski 27.11.2013

 

 

                                                                                             

           

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia

na Międzynarodowy Zjazd Mikołajów

w dniu 21 grudnia 2013r. w Lwówku Śląskim

 

 

 1. Nazwa zamawiającego:

 

Gmina i Miasta Lwówek Śląski

Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski

NIP 616-10-03-030

Telefon (75) 64 77 888, fax. (75) 64 77 889

e-mail sekretariat@lwowekslaski.pl

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia na Międzynarodowy Zjazd Mikołajów w dniu 21 grudnia 2013r. w Lwówku Śląskim

 

 1. Rodzaj zamówienia:

Usługa

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

- scena )podest) o wymiarach 8m x 7m (wysokość 1.4m).

- proscenium o wymiarach 2 m x 3 m.

- stylowy podest przed proscenium  o wymiarach 5 m x

  1m (wysokość 0.8m).

- schody z przodu sceny (przy proscenium) z poręczami wykonanymi z

   Brzozy.

- niezależne konstrukcje (rusztowania) z boków sceny do zawieszenia

   nagłośnienia.

 - zadaszenie sceny dodatkowo obudowane stylową

    konstrukcją drewnianą z brzozy i sosny w formie szopki. 

    betlejemskiej (przód dachu, boki sceny, poręcze zabezpieczające

   wokół  podestu sceny - również z  przodu sceny i proscenium –

   wszystko wykonane z żerdzi brzozowych i desek sosnowych lub

   świerkowych).

-  stylowe płotki przed sceną wykonane z żerdzi brzozowych o

    wysokości 1m (20mb).

-  wbudowane w stylowe zadaszenie 2 świerki srebrne

    (wysokość 4 - 5m) plus 6 świerków zwykłych (wysokość 3 - 4m).

- konstrukcja pod konsoletę nagłośnieniową minimum 3mx3m

   obudowana, zadaszona i ogrzewana.

 

Oświetlenie sceny plenerowej:

- 10 PAR 64 (1000W) ustawionych na niezależnych konstrukcjach

  przed sceną (na wysokości 4m) oświetlających scenę od przodu w

  kolorach (czerwony, żółty, zielony, niebieski).

- 10 PAR 64 (1000W) podwieszonych na konstrukcji zadaszenia sceny.

- stylowe oświetlenie (np. ledowe) konstrukcji drewnianej (poręcze

   wokół sceny, zadaszenie drewniane (minimum 2000 punktów).

 

Nagłośnienie

- 2 x 2500W

- 4 monitory odsłuchowe

- 16 mikrofonów w tym 4 bezprzewodowe

- konsoleta minimum 24 wejść

-  2 odtwarzacze CD

 

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia oraz szczegółowe warunki zamówienia

 

Montaż w/w sprzętu - 20 grudnia od godz. 7.00 do godz. 18.00

Próby – 20 grudnia od godz. 18.00 do godz. 22.00

Obsługa imprezy – 21 grudnia od godz. 9.00 do godz. 19.00

Demontaż – 21 grudnia od godz. 19.00 do godz. 22.00

 

 

 1. W odniesieniu do innych warunków:

- wykonanie usługi wyłącznie „własnymi siłami” – brak możliwości podzlecania

- doświadczenie

 

 1. Kryteria, którymi Gmina będzie się kierować przy wyborze oferty:
  1. Cena ofertowa – 100%
  2. Dopasowanie do szczegółowych potrzeb wymienionych w pkt. VI – 100%.

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

 

 1. 1.      Oferta powinna być złożona:

 

- bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski

- za pośrednictwem poczty

- najpóźniej do dnia 9 grudnia 2013 r. do godziny 10.00

- powinna zawierać całkowitą wartość zamówienia netto + obowiązujący podatek VAT

 

 1. Opis warunków płatności:

 

Płatność z tytułu wykonania w/w usługi będzie zrealizowana po wykonaniu usługi w terminie 30 dni od dnia złożenia rachunku/faktury. 

 

Uprzejmie informujemy, że:

- zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zlecenia

- zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

- nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty

- w przypadku nadesłania niekompletnej oferty oraz do jej złożenia po terminie zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez poinformowania oferenta.

 

Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji na temat zapytania ofertowego jest Katarzyna Rosołek, tel. (75) 64 77 882, e-mail: k.rosolek@lwowekslaski.pl

 

 

                                    

                                                           Sekretarz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

                                                          /-/ Jan Serafin

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2014 14:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 866
19 marca 2014 14:58 (Krzysztof Zając) - Opublikowanie dokumentu.
19 marca 2014 14:58 (Krzysztof Zając) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)