Aktualności

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wynajem namiotów szybkiego montażu

 

OR.404.14.2013.KR                                                                                       Lwówek Śląski 27.11.2013

 

 

                                                                                             

           

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wynajem namiotów szybkiego montażu

na Międzynarodowy Zjazd Mikołajów

w dniu 21 grudnia 2013 r. w Lwówku Śląskim

 

 

 1. Nazwa zamawiającego:

 

Gmina i Miasta Lwówek Śląski

Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski

NIP 616-10-03-030

Telefon (75) 64 77 888, fax. (75) 64 77 889

e-mail sekretariat@lwowekslaski.pl

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem namiotów szybkiego montażu na Międzynarodowy Zjazd Mikołajów w dniu 21 grudnia 2013 r. w Lwówku Śląskim.

 

 1. Rodzaj zamówienia:

Usługa

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

- montaż 16 namiotów o wymiarach 3m x 6m każdy.

- podział namiotów na boksy o wymiarach 3m x 3m każdy

- wyposażenie powstałych 32 boksów w stoły, krzesła

  (w każdym boksie 1 stół o wymiarach 2m x 0.9m plus 2 krzesła)

 

 

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia oraz szczegółowe warunki zamówienia

 

Montaż namiotów w Lwówku Śląskim na Placu Wolności w dniu 20 grudnia w godzinach 8.00 – 16.00.

Udostępnienie namiotów na imprezę w dniu 21 grudnia od godziny 8.00 do godziny 18.00.

Demontaż namiotów w dniu 21 grudnia od godziny 18.00 do godziny 22.00.

Namioty powinny posiadać stabilną i mocną konstrukcję odporną na wiatr i opady śniegu.

 

 

 

 

 

 1. W odniesieniu do innych warunków:

- wykonanie usługi wyłącznie „własnymi siłami” – brak możliwości podzlecania

- doświadczenie

 

 1. Kryteria, którymi Gmina będzie się kierować przy wyborze oferty:
  1. Cena ofertowa – 100%
  2. Dopasowanie do szczegółowych potrzeb wymienionych w pkt. VI – 100%.

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

 

 1. 1.      Oferta powinna być złożona:

 

- bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski

- za pośrednictwem poczty

- najpóźniej do dnia 9 grudnia 2013 r. do godziny 10.00

- powinna zawierać całkowitą wartość zamówienia netto + obowiązujący podatek VAT

 

 1. Opis warunków płatności:

 

Płatność z tytułu wykonania w/w usługi będzie zrealizowana po wykonaniu usługi w terminie 30 dni
od dnia złożenia rachunku/faktury. 

 

Uprzejmie informujemy, że:

- zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zlecenia

- zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

- nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty

- w przypadku nadesłania niekompletnej oferty oraz do jej złożenia po terminie zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez poinformowania oferenta.

 

Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji na temat zapytania ofertowego jest Katarzyna Rosołek, tel. (75) 64 77 882, e-mail: k.rosolek@lwowekslaski.pl

 

 

                                    

                                                           Sekretarz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

                                                           /-/ Jan Serafin

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2014 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 752
19 marca 2014 14:56 (Krzysztof Zając) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)