Aktualności

Otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2014 r. Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. uruchomi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  (PSZOK) w Lwówku Śląskim przy Alei Wojska Polskiego 27.

 

Do PSZOK właściciele nieruchomości objęci systemem gospodarki odpadami mogą oddać nieodpłatnie w ramach określonego limitu selektywnie zebrane odpady wytworzone na terenie gminy Lwówek Śląski n/w frakcji:

 • papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
 • tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, oraz opakowania wielomateriałowe,
 • metale i opakowania z metali,
 • szkło płaskie okienne,
 • opakowania ze szkła,
 • odpady zielone,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia, farby, rozpuszczalniki,
 • zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe (tzw. akumulatorki),
 • elementy oświetleniowe, świetlówki, żarówki energooszczędne, itp.,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 • popiół,
 • tekstylia i odzież,
 • styropian.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie czynny:

wtorek                  800  - 1400

środa                    900 -  1700

czwartek               800  - 1400

piątek                   800  - 1400

soboty ( pierwsza i trzecia danego miesiąca) w godz.:  800  - 1400

W dniach ustawowo wolnych od pracy, a przypadających w w/w dniach, PSZOK jest nieczynny.

 

W PSZOK przyjmowanie odpadów odbywać się będzie na podstawie „identyfikatora”,
tj. potwierdzenia dokonania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzedni miesiąc.

 

Regulamin funkcjonowania PSZOK

 

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1.

Zasady i rodzaje zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjmowanych do PSZOK.

Załącznik nr 2.

Cennik przyjmowania odpadów do PSZOK i świadczenia usługi transportowej.

Załącznik nr 3.

Oświadczenie zgody na  przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ewidencji PSZOK.

Zdjęcia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2013 11:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 1162
03 stycznia 2014 10:29 (Krzysztof Zając) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 stycznia 2014 08:41 (Krzysztof Zając) - Zmiana kolejności zdjęć. (Dokument opublikowany)
02 stycznia 2014 08:41 (Krzysztof Zając) - Zmiana kolejności zdjęć. (Dokument opublikowany)