Aktualności

OGŁOSZENIE

                                                                       

Lwówek Śląski  09.10.2013 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że wnioski o dotację ze środków na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 – należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2013 r. w sekretariacie Urzędu - pokój nr 21.

 

Do wniosku należy dołączyć  program  realizacji   w/w    zadań .

 

Druki wniosków do pobrania w pokoju nr 5 tut. urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

/-/ Ludwik Kaziów

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2013 08:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 968
11 października 2013 08:58 (Krzysztof Zając) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)