Aktualności

„Budowa chodnika w miejscowości Lwówek Śląski ul. Złotoryjska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364”

W dniu 13.05.2013 r. odbył się odbiór końcowy zadania pn.: „Budowa chodnika

w miejscowości Lwówek Śląski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364”

Zadanie zrealizowane zostało przez Zakład Budowy Dróg i Mostów ANBUD Anna Twardochleb zs. przy ul. Kamiennej 2, 59-600 Lwówek Śląski.

W roku 2012 wykonany został odcinek chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm o długości 149 m. (odcinek od ul. Płakowickiej do ul. Wąskiej).

W bieżącym roku wykonany został  odcinek chodnika z betonowej kostki brukowej

gr. 8 cm o długości 581 m. (odcinek od ul. Płakowickiej do nowobudowanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową kierunek m. Sobota). 

Łącznie w ramach zadania wybudowany został chodnik o długości 730 m wraz

z rowami odwadniającymi, ściekami pochodnikowymi, przepustami oraz oznakowaniem pionowym i poziomym.

Wartość inwestycji łącznie z dokumentacją projektową, nadzorem autorskim, inwestorskim i archeologicznym wyniosła 412.383,46 zł. Zadanie sfinansowane zostało w wysokości po 50% ze środków Gminy Lwówek Śląski i środków Województwa Dolnośląskiego.

Zdjęcia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 czerwca 2013 12:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 1082
10 czerwca 2013 12:27 (Krzysztof Zając) - Dodanie zdjęcia [chodnik_zlotoryjska_5_13.jpg] do dokumentu.
10 czerwca 2013 12:27 (Krzysztof Zając) - Dodanie zdjęcia [chodnik_zlotoryjska_4_13.jpg] do dokumentu.
10 czerwca 2013 12:27 (Krzysztof Zając) - Dodanie zdjęcia [chodnik_zlotoryjska_3_13.jpg] do dokumentu.