Aktualności

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że do dnia 30 kwietnia 2013 r. w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, pokój nr 4 i 15 (na parterze) należy składać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obsługa interesantów odbywać się będzie w terminie przyjmowania deklaracji, tj. od 8 kwietnia do 30 kwietnia 2013 r. w poniedziałki i środy w godz. 1000- 1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800- 1500, a w pozostałym terminie od 800 do 1300.

 

Od 28 marca 2013 r. upoważnione przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski osoby, będą doręczać właścicielom nieruchomości czyste formularze deklaracji, oświadczeń, wypowiedzenia umowy na wywóz nieczystości oraz ulotki informacyjne.

Wzory deklaracji i oświadczeń są dostępne na stronie internetowej http://www.bip.lwowekslaski.pl/ w zakładce Formularze do pobrania – Referat Gospodarki Odpadami.

Równocześnie formularze można otrzymać w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski w pokoju nr 15.

 

 W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z obowiązkiem jej wnoszenia począwszy od lipca 2013 r.

 

Przypominamy, każdy mieszkaniec posiadający dotychczas samodzielną umowę
z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości powinien pamiętać o rozwiązaniu tej umowy na dzień 30 czerwca 2013r.

 

Wszelkich informacji udziela Referat Gospodarki Odpadami w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, pokój nr 15, telefon 75 64 77 936.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 marca 2013 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 1445
04 kwietnia 2013 09:59 (Krzysztof Zając) - Dodanie załącznika [dek_oplaty_gosp_odpadami.pdf] do dokumentu.
04 kwietnia 2013 09:59 (Krzysztof Zając) - Usunięcie załącznika [deklaracja_wys_oplat_za_odpady.pdf] z dokumentu.
04 kwietnia 2013 09:58 (Krzysztof Zając) - Dodanie załącznika [deklaracja_wys_oplat_za_odpady.pdf] do dokumentu.