Aktualności

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Z dniem 17 marca 2010r. przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim - Aleja Wojska Polskiego 27 zostanie  uruchomiony Punkt Interwencji Kryzysowej.

 

Punkt Interwencji Kryzysowej został powołany do życia z myślą o rodzinach, których dobro zostało zagrożone prze różnego rodzaju kryzysy np.: przemoc (fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna), uzależnienia, problemy rodzinne, problemy psychospołeczne oraz problemy sytuacyjne.

 

Pomoc udzielana przez Punkt Interwencji Kryzysowej będzie obejmowała:

-         Diagnozę sytuacji kryzysowej,

-         Zapewnienie osobie i rodzinie wsparcia emocjonalnego,

-         Dostarczenie osobie i rodzinie informacji o instytucjach, organizacjach, które mogą udzielić dalszej pomocy,

-         Współdziałanie na rzecz rozwiązywania problemów, które są bezpośrednią przyczyną kryzysu

-         Skierowania i motywowania do leczenia wszystkich zgłaszających się z problemem,

-         Wsparcie ofiarom przemocy,

-         Pomoc osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin,

-         Porad osobom uzależnienionym od środków psychoaktywnych,

-         Pracę socjalną i poradnictwo.

 

W Punkcie Interwencji Kryzysowej wsparcie otrzymają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i przeżywającym różnego typu kryzysy.

Struktura problemów, którymi będzie zajmował się Punkt Interwencji Kryzysowej:

-         Przemoc w rodzinie (przemoc psychiczna, fizyczna, gdy ofiarą jest dziecko, kobieta, mężczyzna);

-         Problemy psychospołeczne (samotność, bezrobocie, problemy finansowe, bezdomność);

-         Problemy rodzinne (konflikty małżeńskie, trudności wychowawcze, niewydolność opiekuńcza);

-         Uzależnienia (choroba alkoholowa, narkomania, nadużywanie środków psychoaktywnych, współuzależnienia i inne);

-         Problemy ze sferą psychiczną (problemy samobójstw, problemy osobowościowe);

-         Problemy sytuacyjne (powstające w wyniku utraty osoby bliskiej, utrata poczucia bezpieczeństwa, pobicia, gwałty, niepełnosprawność).

 

Problem w rodzinie można zgłosić w Punkcie Interwencji Kryzysowej od poniedziałku do piątku           w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od 7.00 – 10.00, tel. 75 645 32 31.

 

Dyżury terapeutyczne w środy i czwartki

w godzinach 15.30 – 17.30, tel. 75 645 32 30

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 marca 2010 09:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 2660
15 marca 2010 09:38 (Krzysztof Zając) - Zmiana treści dokumnetu.
15 marca 2010 09:38 (Krzysztof Zając) - Zmiana treści dokumnetu.
15 marca 2010 09:36 (Krzysztof Zając) - Dodanie załącznika.