Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

KONSULTACJE

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski przedstawia wzór „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” do konsultacji mieszkańcom Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Uwagi i spostrzeżenia związane z „Deklaracją” prosimy przesyłać e-mailem na adres sekretariat@lwowekslaski.pl,...

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim

OBWIESZCZENIE Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim zawiadamia, iż w dniu 24 stycznia 2013 r. odbędzie się XXVIII Sesja Rady początek godz.1000 W programie m. innymi:

KONKURS

Dolnośląska Organizacja Turystyczna z siedzibą we Wrocławiu zaprasza do udziału w otwartym konkursie na projekt kartki pocztowej z Dolnego Śląska pt. „ Zima na Dolnym Śląsku”. Konkurs jest skierowany do wszystkich zainteresowanych. Projekt pocztówki należy dostarczyć w zamkniętej i zabezpieczonej przed zniszczeniem kopercie...

Spotkanie Noworoczne w Wilthen

W dniu 12 stycznia br oficjalna delegacja lwóweckiego samorządu na czele z Burmistrzem Gminy i Miasta Lwówek Śląski Panem Ludwikiem Kaziów uczestniczyła w tradycyjnym Spotkaniu Noworocznym w Wilthen. W Spotkaniu uczestniczyli Radni naszego partnerskiego miasta, przedstawiciele instytucji i urzędów, stowarzyszeń, organizacji...

Spotkanie noworoczne

W dniu 28 grudnia br. w Sali Mieszczańskiej lwóweckiego ratusza odbyło się Spotkanie Noworoczne z udziałem radnych Rady Miejskiej z przewodniczącą Panią Justyną Wrzesińską na czele , sołtysów naszej Gminy, a także przedstawicieli instytucji, urzędów, przedsiębiorców, kierowników jednostek organizacyjnych...

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim

O B W I E S Z C Z E N I E Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim zawiadamia, iż w dniu 28 grudnia 2012 r. odbędzie się XXVII Sesja Rady p