Aktualności (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE !

Przypominamy, że: zgodnie z Uchwała Nr XL/345/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 lutego 2010 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XLVII/434/10 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski” § 3 pkt.4 Regulaminu: „Mycie...

XI Targi Turystyczne Euroregion Tour w Jabloncu nad Nisou

W dniach od 10 do 12 marca br odbyła się promocja naszej gminy oraz Lwóweckiego Lata Agatowego podczas XI Targów Turystycznych Euroregion Tour w Jabloncu n/Nisou. Stoisko Lwówka Śląskiego wzbudzało duże zainteresowanie odwiedzających, szczególnie często pytano o trasy rowerowe, zabytki naszej gminy i miasta oraz tegoroczną...

I Konwent Sołtysów Dolnego Śląska

W dniu 11 marca br.w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu obradował pierwszy w historii Konwent Sołtysów Dolnego Śląska podczas, którego Wojewoda Dolnośląski Pan Marek Skorupa przyznał tytuł "Sołtysa Roku 2010" trzem osobom. W trakcie tego uroczystego spotkania, w którym uczestniczyło 35 sołtysów...

Pierwsze spotkanie sołtysów kedencji 2011-2014

W dniu 7 marca 20011r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski odbyło się spotkanie inauguracyjne sołtysów wybranych na nową kadencję 2011-2014. Naradę otworzył Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski Pan Ludwik Kaziów następnie przedstawił kierownictwo oraz Naczelników Wydziałów Urzędu. Kierownicy jednostek organizacyjnych...

certyfikat

Certyfikaty dla lwóweckiego Gimnazjum

Na przełomie lutego i marca br. Gimnazjum im. Jana Pawła II we Lwówku Śl. jako pierwsze w powiecie lwóweckim otrzymało zaszczytne wyróżnienia w postaci nadania mu specjalnych certyfikatów. Pierwszym z nich jest „Certyfikat - Strona Przyjazna Młodzieży”. Według regulaminu portalu edukacyjnego www.zdamy.pl...

POJEMNIKI NA PSIE ODCHODY

W miejscach które najchętniej odwiedzają mieszkańcy Lwówka Śląskiego i ich czworonożni przyjaciele ustawionych zostało 10 nowych estetycznych pojemników na psie odchody. Są to pojemniki koloru zielonego (patrz zdjęcie) typu „Szczeniak” o poj.70 litrów, które wyposażone są w torebki higieniczne,...

Pojemniki do zbiórki baterii

Gmina i Miasto Lwówek Śląski pod koniec ubiegłego roku zakupiła 40 sztuk pojemników na baterie w kolorze czerwonym i pojemności 120 litrów każdy za kwotę 8 979,20 zł. Pojemniki te (patrz zdjęcie) ustawione zostały we wszystkich 28 wsiach gminy oraz na terenie ZSE-T w Rakowicach Wielkich, a także przy szkołach i placówkach...

APEL dotyczący zwalczania tragicznego w skutkach procederu wypalania roślinności w okresach wiosennych

W związku z wystąpieniem Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddziału w Jeleniej Górze, Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski zwraca się z apelem do mieszkańców gminy o zwalczanie tragicznego w skutkach procederu wypalania traw w okresach wiosennych. Zgodnie z zasadami wiedzy agrotechnicznej wysoka...

Karnawałowy pokaz tańca towarzyskiego

5 lutego w nowej hali sportowej odbył się, zorganizowany przez Lwówecki Ośrodek Kultury, doroczny karnawałowy pokaz tańca towarzyskiego. Otwarcia pokazu dokonał Burmistrz GiM Lwówek Śląski Pan Ludwik Kaziów. Przed pięciusetosobową publicznością, uczestnicy zajęć klubu tańca towarzyskiego „Wega” - wśród...