Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Służby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski

Służby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski: Drogi gminne – ulice na terenie miasta Lwówek Śląski (bez dróg powiatowych i wojewódzkich) Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o. o. z siedzibą przy Ale

O G Ł O S Z E N I E

Lwówek Śląski 15.10.2014 r. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że wnioski o dotację ze środków na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilakt

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy „Szkolny Związek Sportowy” w Lwówku Śląskim w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 02 października 2014 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „Szkolny Związek Sportowy”, na realizację zadania publicznego w zakresie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. „Rozgrywki sportowe...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” w Lwówku Śląskim w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 26 września 2014 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych”, na realizację zadania publicznego w zakresie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. „Poprawa...

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich

Pracownicy Punktu będą pełnić dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego organizowanego w dniu 10 września br. we Lwówku Śląskim. Podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, mających formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich...