Aktualności (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XXX Sesja Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim

O B W I E S Z C Z E N I E Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim zawiadamia, iż w dni

Gmina i Miasto Lwówek Śląski ogłasza nabór wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. istnieje możliwość składania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej przez mieszkańców gminy i miasta Lwówek Śląski bezpośrednio,...

OBWIESZCZENIE Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim zawiadamia, iż w dniu 28 lutego 2013 r. odbędzie się XXIX Sesja Rady

O B W I E S Z C Z E N I E Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim zawiadamia, iż w dniu 28 lutego 2013 r. odbędzie się XXIX Sesja Rady początek godz.1000 W program

Międzynarodowe targi turystyczne Holiday World w Pradze

Międzynarodowe targi turystyczne Holiday World w Pradze to największe targi turystyczne na terenie Republiki Czeskiej. W ramach współpracy turystycznej z Powiatem Jeleniogórskim, Gmina i Miasto Lwówek Śląski miała możliwość zaprezentowania atrakcji turystycznych Ziemi Lwóweckiej na wspólnym stoisku. Podczas...

Lwówek Śląski na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Austrii

W dniach 25 – 27 stycznia 2013 roku w austriackim Linz odbyły się Międzynarodowe Targi Turystyczne „Ferien Messe”. Gmina i Miasto Lwówek Śląski uczestniczyła w nich na zaproszenie Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Wiedniu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Promowaliśmy walory...

KONSULTACJE

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski przedstawia wzór „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” do konsultacji mieszkańcom Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Uwagi i spostrzeżenia związane z „Deklaracją” prosimy przesyłać e-mailem na adres sekretariat@lwowekslaski.pl,...

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim

OBWIESZCZENIE Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim zawiadamia, iż w dniu 24 stycznia 2013 r. odbędzie się XXVIII Sesja Rady początek godz.1000 W programie m. innymi:

KONKURS

Dolnośląska Organizacja Turystyczna z siedzibą we Wrocławiu zaprasza do udziału w otwartym konkursie na projekt kartki pocztowej z Dolnego Śląska pt. „ Zima na Dolnym Śląsku”. Konkurs jest skierowany do wszystkich zainteresowanych. Projekt pocztówki należy dostarczyć w zamkniętej i zabezpieczonej przed zniszczeniem kopercie...

Spotkanie Noworoczne w Wilthen

W dniu 12 stycznia br oficjalna delegacja lwóweckiego samorządu na czele z Burmistrzem Gminy i Miasta Lwówek Śląski Panem Ludwikiem Kaziów uczestniczyła w tradycyjnym Spotkaniu Noworocznym w Wilthen. W Spotkaniu uczestniczyli Radni naszego partnerskiego miasta, przedstawiciele instytucji i urzędów, stowarzyszeń, organizacji...