Aktualności (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Gmina i Miasto Lwówek Śląski ogłasza nabór wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr VI/57/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, istnieje możliwość składania wniosków...

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu “Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2016 - 2023”. Zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski do wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczacych treści projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2016 - 2023. K

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie o wskazanie osób, które mogłyby je reprezentować w składzie komisji konkursowej powoływanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski do pracy w komisji...