Aktualności (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim zawiadamia, iż

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” w Lwówku Śląskim w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 05 marca 2014 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych”, na realizację zadania publicznego w zakresie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. „Działalność...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Międzyszkolny Klub Sportowy „PIAST” Lwówek Śląski w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 05 marca 2014 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Międzyszkolny Klub Sportowy „PIAST” Lwówek Śląski, na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie sekcji lekkoatletyki na terenie Miasta i Gminy Lwówek Śląski przygotowanie zawodników do zawodów...