Aktualności (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA

INFORMUJEMY IŻ URZĄD GMINY I MIASTA W LWÓWKU ŚLĄSKIM W DNIU 24 GRUDNIA 2015r. BĘDZIE NIECZYNNY UDZIELENIE DNIA WOLNEGO DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU WYNIKA Z POSTANOWIEŃ art.130 §2 KODEKSU PRACY

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „Szkolny Związek Sportowy” w Lwówku Śląskim w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 09 grudnia 2015 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „Szkolny Związek Sportowy”, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Praca z młodzieżą poprzez realizację kalendarza...

INFORMACJA

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PRZYPOMINA MIESZKAŃCOM WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I SOCJALNYCH, ŻE OD LIPCA 2015 R. WPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POWINNY BYĆ UISZCZANE ŁĄCZNIE Z CZYNSZEM. WPŁAT TYCH NIE NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO GMINY I MIASTA...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” w Lwówku Śląskim w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 10 marca 2015 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych”, na realizację zadania publicznego w zakresie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. „Działalność...

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych Gminy Lwówek Śląski przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 ze zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych Gminy Lwówek Śląski przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Gmina i Miasto Lwówek Śląski ogłasza nabór wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr VI/57/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 19 lutego 2015 r. istnieje możliwość składania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej przez mieszkańców gminy i miasta Lwówek Śląski bezpośrednio,...