Aktualności (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Spotkanie noworoczne

W dniu 28 grudnia br. w Sali Mieszczańskiej lwóweckiego ratusza odbyło się Spotkanie Noworoczne z udziałem radnych Rady Miejskiej z przewodniczącą Panią Justyną Wrzesińską na czele , sołtysów naszej Gminy, a także przedstawicieli instytucji, urzędów, przedsiębiorców, kierowników jednostek organizacyjnych...

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim

O B W I E S Z C Z E N I E Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim zawiadamia, iż w dniu 28 grudnia 2012 r. odbędzie się XXVII Sesja Rady p

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU ZIMOWEGO UTRZYMANIA CHODNIKÓW

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski w związku z okresem zimowym przypomina, że zgodnie z cytowanymi poniżej aktami prawnymi właściciele nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,...

Minerały i jubilerstwo – wspólna tradycja po obu stronach granicy

W ramach realizacji projektu Gmina i Miasto Lwówek Śl. w dniach 13-15.07.2012 r. na lwóweckim rynku zorganizowała obchody święta miasta Lwówek Śląski. W ramach imprezy odbyła się m.in. parada poszukiwaczy skarbów, pokazy cięcia i szlifowania minerałów oraz szereg atrakcji przygotowanych przez Walończyków....

Centrum wsparcia dla osób opiekujących się osobami chorymi, niepełnosprawnymi i starszymi

Wychodząc naprzeciw zaobserwowanym potrzebom społecznym związanym z procesem starzenia, chorobą przewlekłą i niepełnosprawnością Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim wraz z Fundacją Nasz Szpital ma zamiar podjąć inicjatywę utworzenia centrum wsparcia dla osób opiekujących się osobami chorymi, niepełnosprawnymi...