Samodzielne stanowisko ds. ochrony danych

Inspektor Ochrony Danych
Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania. Do zadań IOD należy:
1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe , o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
2. Monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania.
4. Współpraca z organem nadzorczym.
5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
6. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza na podstawie delegacji zawartych w przepisach ustawowych.

Stanowiska

Inspektor Ochrony Danych

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 października 2018 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 742
08 stycznia 2019 12:51 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych jednostki.
08 października 2018 12:42 (Andrzej Wójcik) - Dodanie stanowiska: Inspektor Ochrony Danych.
08 października 2018 12:42 (Andrzej Wójcik) - Utworzenie jednostki.