Przetargi

Wybierz rok

Remont pomieszczeń w budynkach szkół podstawowych na terenie miasta Lwówek Śląski

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/ Lwówek Śląski: Remont pomieszczeń w budynkach szkół podstawowych na terenie miasta Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 335280 - 201

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski"

Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego jw. oferta firmyPowszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62/66 we Wrocławiu uzyskała 99,69 punktów i została uznana za najkorzystniejszą. Jednocześnie informujemy,...