Wydział Spraw Obywatelskich

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
1. Prowadzenie spraw meldunkowych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Prowadzenie spraw meldunkowych cudzoziemców.
3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zameldowania lub wymeldowania.
4. Prowadzenie ewidencji ludności.
5. 5. Wydawanie zaświadczeń na podstawie posiadanych dokumentów ewidencji ludności.
6. Sporządzanie wykazu dzieci dla potrzeb szkolnictwa.
7. Odpowiadanie na wnioski o udostępnienie danych osobowych.
8. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem aplikacji ŹRÓDŁO.
9. Wydawanie i unieważnianie dowodów osobistych.
10. Prowadzenie ewidencji wydanych, unieważnionych i utraconych dowodów osobistych.
11. Prowadzenie archiwum wydanych dokumentów tożsamości oraz ewidencji ludności.
12. Prowadzenie stałego rejestru wyborców.
13. Prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów.
14. Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzeń oraz prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez masowych.
15. Rejestracja osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.
16. Przygotowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej.
17. Orzekanie w sprawie uznania żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
18. Orzekanie w sprawie pokrywania należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
19. Przyznanie świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia.
20. Prowadzenie narastająco do wysokości planu finansowego rejestru udzielanych zamówień.
21. Sporządzanie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
22. Współdziałanie w zespole nad realizacją uchwały Rady w sprawie inicjatywy lokalnej (FB, IN, GPNŚ, OR). Nadzór i obsługa merytoryczna realizacji inicjatywy lokalnej.
23. Współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi i wydziałami Urzędu dla prawidłowego i skutecznego działania Urzędu.
24. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza na podstawie delegacji zawartych w przepisach ustawowych.

Stanowiska

Naczelnik wydziału

Ewidencja ludności

Dowody osobiste

Dokumenty

Wybory

Inicjatywa lokalna

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 maja 2015 10:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daniel Mrozik
Ilość wyświetleń: 14228
04 sierpnia 2020 14:29 (Andrzej Wójcik) - Aktualizacja danych stanowiska: Dowody osobiste.
04 sierpnia 2020 14:22 (Andrzej Wójcik) - Dodanie stanowiska: Biuro dowodów osobistych.
04 sierpnia 2020 14:22 (Andrzej Wójcik) - Usunięcie stanowiska: Biuro dowodów osobistych.