Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Kadencja 2014 - 2018

Informacje

zakres działania: analiza i opiniowanie projektu budżetu, jego realizacji i zmian; zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Rozpatrywanie spraw z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, ciepłownictwa, zaopatrzenia w energię elektryczną oraz gaz, utrzymania czystości i porządku.

Skład

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2010 09:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 79457
05 lipca 2019 08:56 (Andrzej Wójcik) - Dodanie członka komisji: Członkini.
05 lipca 2019 08:56 (Andrzej Wójcik) - Dodanie członka komisji: Członek.
05 lipca 2019 08:56 (Andrzej Wójcik) - Dodanie członka komisji: Członek.