Komunikaty

Wybierz rok

Komunikat w sprawie stawek w podatku rolnym i leśnym oraz opłaty od posiadania psów na 2013 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Lówek Śląski informuje, że: I. stawka podatku rolnego na 2013 rok dla: - gruntów gospodarstw