Przetargi

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Świadczenie usług księgowych dla potrzeb Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim"

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 71045-2013 z dnia 2013-05-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Usługi polegające na: 1. Bieżącej

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: "Świadczenie usług księgowych dla potrzeb Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim"

Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw. w trybie przetargu nieograniczonego, oferta nr 2 firmy Biuro rachunkowe Bogusława Bronicka z siedzibą w Lwówku Śląskim przy ul. Zwycięzców 32 z ceną 239.889,36zł brutto, uzyskała 99,37 pkt. i została...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług księgowych dla potrzeb Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim (przetarg nr II)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. "Przygotowanie i podawanie posiłków dla podopiecznych Miejscko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim"

PL-Lwówek Śląski: Usługi gotowania posiłków 2011/S 143-236926 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE Urząd Gminy i Miasta Lwówek ŚląskiAl. Wojska Polskiego 25A59-600 Lwówek ŚląskiPOLSKATel. +48 756477888E-mail: urzad@lwowekslaski.plFaks...

Przygotowanie i podawanie posiłków dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim

PL-Lwówek Śląski: Usługi gotowania posiłków 2011/S 101-166058 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA