Deklaracja dostępności

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.bip.lwowekslaski.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2010-08-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-11
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-03-11
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Andrzej Wójcik , adres e-mail: sekretariat@lwowekslaski.pl , telefon: (75) 64 77 885.

Informacja zwrotna

W przypadku wykrycia nieprawidłowości w zakresie dostępności prosimy o kontakt:

Andrzej Wójcik

sekretariat@lwowekslaski.pl

(75) 64 77 885

Postępowanie odwoławcze

W przypadku postępowania odwoławczego prosimy o kontakt:

Andrzej Wójcik

sekretariat@lwowekslaski.pl

(75) 64 77 885

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 marca 2020 08:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 195
11 marca 2020 09:07 (Andrzej Wójcik) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
11 marca 2020 09:07 (Andrzej Wójcik) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
11 marca 2020 08:55 (Andrzej Wójcik) - Aktualizacja deklaracji dostępności.